ผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย หาญกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
วิชาที่ข้าพเจ้าชอบที่สุด
คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ภาษาไทย
สุขศึกษา
สังคมศึกษา
ศิลปะ
คอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คอม ป.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 475.35 KB 394
คอม ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 247.34 KB 117
ข้อสอบป.6 ชุด 1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 81.74 KB 411
คอมม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 253
คอมม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 167
ข้อสอบป.6 ชุด 2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 258.32 KB 143
ข้อสอบศิลปะ การงาน ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.85 KB 260
เทคนิค Word 2010 (ป.5) Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 707
การใช้ MS Excel 2010 (ม.1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 525
Power Point 2010 (ป.6) Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 297
photoshopCS5(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 519
คอม ป.4.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.93 KB 169
คอม ป.4.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.97 KB 136
ภาพวันครู56 97
แบบเก็บคะแนน Unkown Document ขนาดไฟล์ 58.74 KB 93
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป1 Word Document ขนาดไฟล์ 359 KB 142
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป2 Word Document ขนาดไฟล์ 314.5 KB 102
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป3 Word Document ขนาดไฟล์ 282 KB 120
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป4 Word Document ขนาดไฟล์ 519.5 KB 113
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป5 Word Document ขนาดไฟล์ 405 KB 147
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป6 Word Document ขนาดไฟล์ 308.5 KB 185
แผนเศรษฐกิจพอเพียงม1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 136
แผนเศรษฐกิจพอเพียงม2 Word Document ขนาดไฟล์ 702.5 KB 160
แผนเศรษฐกิจพอเพียงม3 Word Document ขนาดไฟล์ 344 KB 94
ตัวชี้วัดการงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 113
ssr Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 437
ตัวชี้วัดคณิต Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 89
ตัวชี้วัดภาษาไทย Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.28 KB 106
ตัวชี้วัดวิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 3271
ภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 150
ตัวชี้วัดสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 121
ทำเนียบบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 34

ดูแลระบบ..    นายสมโชค  ศรีภักดีสวัสดิ์