ผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย หาญกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
วิชาที่ข้าพเจ้าชอบที่สุด
คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ภาษาไทย
สุขศึกษา
สังคมศึกษา
ศิลปะ
คอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คอม ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 475.35 KB 451
คอม ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 247.34 KB 168
ข้อสอบป.6 ชุด 1 Word Document ขนาดไฟล์ 81.74 KB 475
คอมม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 325
คอมม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 215
ข้อสอบป.6 ชุด 2 Word Document ขนาดไฟล์ 258.32 KB 203
ข้อสอบศิลปะ การงาน ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.85 KB 289
เทคนิค Word 2010 (ป.5) Word Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 960
การใช้ MS Excel 2010 (ม.1) Word Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 706
Power Point 2010 (ป.6) Word Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 396
photoshopCS5(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 710
คอม ป.4.1 Word Document ขนาดไฟล์ 57.93 KB 206
คอม ป.4.2 Word Document ขนาดไฟล์ 48.97 KB 177
ภาพวันครู56 107
แบบเก็บคะแนน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.74 KB 139
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป1 Word Document ขนาดไฟล์ 359 KB 198
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป2 Word Document ขนาดไฟล์ 314.5 KB 162
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป3 Word Document ขนาดไฟล์ 282 KB 166
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป4 Word Document ขนาดไฟล์ 519.5 KB 167
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป5 Word Document ขนาดไฟล์ 405 KB 202
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป6 Word Document ขนาดไฟล์ 308.5 KB 238
แผนเศรษฐกิจพอเพียงม1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 193
แผนเศรษฐกิจพอเพียงม2 Word Document ขนาดไฟล์ 702.5 KB 244
แผนเศรษฐกิจพอเพียงม3 Word Document ขนาดไฟล์ 344 KB 131
ตัวชี้วัดการงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 173
ssr Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 683
ตัวชี้วัดคณิต Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 111
ตัวชี้วัดภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 39.28 KB 188
ตัวชี้วัดวิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 6309
ภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 239
ตัวชี้วัดสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 212
ทำเนียบบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 73

ดูแลระบบ..    นายสมโชค  ศรีภักดีสวัสดิ์