ผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย หาญกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
วิชาที่ข้าพเจ้าชอบที่สุด
คณิต
วิทย์
อังกฤษ
ภาษาไทย
สุขศึกษา
สังคมศึกษา
ศิลปะ
คอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คอม ป.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 475.35 KB 392
คอม ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 247.34 KB 113
ข้อสอบป.6 ชุด 1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 81.74 KB 407
คอมม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 247
คอมม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 163
ข้อสอบป.6 ชุด 2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 258.32 KB 140
ข้อสอบศิลปะ การงาน ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.85 KB 256
เทคนิค Word 2010 (ป.5) Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 698
การใช้ MS Excel 2010 (ม.1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 518
Power Point 2010 (ป.6) Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 290
photoshopCS5(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 509
คอม ป.4.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.93 KB 166
คอม ป.4.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.97 KB 132
ภาพวันครู56 96
แบบเก็บคะแนน Unkown Document ขนาดไฟล์ 58.74 KB 90
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป1 Word Document ขนาดไฟล์ 359 KB 139
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป2 Word Document ขนาดไฟล์ 314.5 KB 98
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป3 Word Document ขนาดไฟล์ 282 KB 116
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป4 Word Document ขนาดไฟล์ 519.5 KB 106
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป5 Word Document ขนาดไฟล์ 405 KB 144
แผนเศรษฐกิจพอเพียงป6 Word Document ขนาดไฟล์ 308.5 KB 181
แผนเศรษฐกิจพอเพียงม1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 135
แผนเศรษฐกิจพอเพียงม2 Word Document ขนาดไฟล์ 702.5 KB 158
แผนเศรษฐกิจพอเพียงม3 Word Document ขนาดไฟล์ 344 KB 89
ตัวชี้วัดการงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 110
ssr Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 413
ตัวชี้วัดคณิต Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 84
ตัวชี้วัดภาษาไทย Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.28 KB 105
ตัวชี้วัดวิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 3140
ภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 144
ตัวชี้วัดสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 119
ทำเนียบบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 31

ดูแลระบบ..    นายสมโชค  ศรีภักดีสวัสดิ์